Điều khoản dịch vụ

 • Các điều khoản dịch vụ này điều chỉnh việc người dùng của họ truy cập, duyệt và sử dụng trang web cho việc tải xuống và sử dụng nội dung thuộc sở hữu của TaiLieuKhoaHoc.Net; cũng như các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web (Dịch vụ trực tuyến nếu có).
 • Truy cập và sử dụng bất kỳ Trang web nào ngụ ý rằng Người dùng đã đọc và chấp nhận bị ràng buộc bởi các Điều khoản này mà không có ngoại lệ. Trong trường hợp Người dùng không chấp nhận Điều khoản hoặc có bất kỳ sự phản đối nào đối với bất kỳ phần nào của Điều khoản hiện tại, người dùng sẽ không thể truy cập được trang web này nữa. TaiLieuKhoaHoc.Net có thể sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào và do đó chúng tôi khuyến nghị Những điều khoản này nên được Người dùng xem xét thường xuyên. Các điều khoản sẽ được áp dụng kể từ ngày xuất bản. Một số Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web phải tuân theo các điều kiện hoặc hướng dẫn cụ thể phải được Người dùng chấp nhận trước khi cung cấp Dịch vụ có liên quan. Những điều kiện cụ thể này được áp dụng bởi TaiLieuKhoaHoc.Net.  Theo đó, Người dùng phải đọc và chấp nhận các điều kiện cụ thể đó trước khi cung cấp dịch vụ liên quan. Tương tự như vậy, đối với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, Chính sách quyền riêng tư sẽ được áp dụng.

1. Cung cấp sản phẩm

 • Thông qua trang web, Người dùng có thể tìm kiếm nội dung trực quan, như các mẫu và hình minh họa, hình ảnh, tệp AI và Photoshop ở bất kỳ định dạng nào (Nội dung), cũng như thông tin cụ thể liên quan đến nội dung đó.

2. Ủy quyền sử dụng trang web

 • Người dùng chỉ được phép sử dụng Trang web và Dịch vụ theo Điều khoản.
 • Người dùng sẽ không can thiệp vào chức năng của Trang web hoặc trong Dịch vụ, đặc biệt sẽ không mạo danh người dùng hoặc người khác.
 • Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng, không khả dụng, quá tải, làm giảm hoặc cản trở việc sử dụng bình thường của Trang web hoặc Dịch vụ, điều này có thể ảnh hưởng đến bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ hoặc có thể gây cản trở với các Dịch vụ được cung cấp bởi TaiLieuKhoaHoc.Net
 • Nghiêm cấm sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc bất kỳ cơ chế, ứng dụng di động, chương trình hoặc công cụ nào khác để truy cập, sao chép hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào trái với việc sử dụng thông thường của Trang web hoặc vi phạm lợi ích, mà không có sự cho phép trước từ TaiLieuKhoaHoc.Net
 • Các quyền được cấp cho Người dùng theo các Điều khoản này là cá nhân và sẽ không được giao cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các chi nhánh hoặc đơn vị thuộc cùng một nhóm công ty), mà không có sự đồng ý trước, rõ ràng và bằng văn bản từ TaiLieuKhoaHoc.Net

3. Đăng ký

 • Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định, Người dùng phải đăng ký, tạo tên người dùng và mật khẩu và kích hoạt tài khoản. Để kết thúc này, Người dùng phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ nơi Người dùng sẽ nhận được thông báo liên quan đến Dịch vụ. Người dùng đồng ý cung cấp thông tin bắt buộc cần thiết để đăng ký và cũng thừa nhận rằng thông tin đó là đúng, đầy đủ và cập nhật. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ thông tin đó được cập nhật. Nếu Người dùng cung cấp thông tin sai lệch, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc nên Gulbest có lý do để nghi ngờ về điều đó, thì TaiLieuKhoaHoc.Net sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thanh toán mua sản phẩm bị bất kì sự cố gì.

4. Trách nhiệm

 • TaiLieuKhoaHoc.Net không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng sai hoặc sử dụng vi phạm các Điều khoản này. TaiLieuKhoaHoc.Net không đảm bảo tính khả dụng hoặc liên tục của Trang web và Dịch vụ, không tin cậy, kém chất lượng, tính đầy đủ, độ chính xác hoặc liệu chúng có phù hợp cho mục đích hoặc hoạt động cụ thể không. Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại có thể xảy ra:
 • Gián đoạn, vi-rút, sự cố kỹ thuật, can thiệp, thiếu sót, không có sẵn, cắt điện, lỗi mạng viễn thông hoặc thiết bị Người dùng không phải là trách nhiệm của TaiLieuKhoaHoc.Net
 • Trì hoãn hoặc không có sẵn các Trang web và Dịch vụ do thiếu sót hoặc quá tải lưu lượng truy cập trên Internet, trong mạng truyền thông hoặc lưới điện.
 • Hành động của bên thứ ba.
 • Không có sẵn các Trang web và Dịch vụ do bảo trì hoặc cập nhật phần mềm. Bất kỳ sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của TaiLieuKhoaHoc.Net

5. Thông tin chung và liên hệ

 •  Các quy định còn lại trong các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu bạn gặp vấn đề hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ: tailieukhoahoc.net@gmail.com